139411061631129296976374

“نیلوفر عزیز عضو شورای ولایتی ننگرهار در شرق کشور اعلام کرد که گروه تروریستی داعش کودکان را در این ولایت سر بریده و زنان را با خود بردند.

نیلوفر عزیز روز شنبه به رسانه های محلی گفت که گروه تروریستی داعش ساعت ۳ بامداد شنبه به شهرستان «کوت» ننگرهار حمله کرده و چند کودک را سربریده و چند زن را نیز با خود بردند.

عزیز از تعداد کودکان کشته شده و زنان ربوده شده ابراز بی اطلاعی کرد، اما گفت که در درگیری میان داعشی ها و نیروهای دولتی ۲۱ عضو گروه تروریستی داعش کشته و ۲۳ تن از آنان نیز زخمی شدند.

به گفته این عضو شورای ولایتی ننگرهار ۱۰ سرباز افغان هم در این درگیری کشته شده اند.”

تبصره ء تارنمای “دموکراسی نوین”:

داعش به مثابه ء یک گروه تروریستی تمام عیار، که ساخته و پرداخته ء امپریالیسم جهانخوار، عمدتا امپریالیسم امریکا، میباشد، به منظور هر چه هموار تر ساختن راه برای هژمونی بیشتر و حفظ هژمونی امپریالیسم امریکا و شرکای جنایتکارش، در منطقه حضور دارد. رفتار وحشیانه ء داعش با مردم افغانستان و کشتار جمعی مردم بوسیله ء این گروه وحشی و همقماشان “طالبی” اش، اگر از سویی نشان دهنده ء اخلاق “انتی کاپیتالیسم رومانتیک” مربوط به جهالت و توحش قرون وسطایی بنیادگرایان مذهبی است، از سوی دیگر، در هماهنگی تام با سناریوهای جهان اوبار امپریالیستها قرار داشته، و برخاسته از چنان یک زمینه ای است. تمامی نیروی های ملی، دموکرات و مترقی، باید در برابر فاشیسم “اسلامی” داعش صف آرایی کرده، و به دفاع از تمامیت ارضی، نوامیس ملی و آرمان پاک آزادی و دموکراسی برخاسته، و با نواختن مشت های محکم بر پوزه ء کثیف داعش و داعشیان، اشغالگران امریکایی شرکا را نیز بی بهره نمانند! نبرد دادخواهانه ء مردم ما علیه اشغالگران امپریالیست، نبرد علیه اشغالگران داعشی نیز هست. در این راستا، طالبان نیز به مثابه ء مزدوران استخبارات کشور های دشمن، عمدتا پاکستان، نیروی اشغالگر محسوب میگردند. تنها همآوایی و اتحاد در حرف و عمل ما یعنی نیرو های مترقی، ملی و دموکراتیک است که اردوگاه اشغالگران و جنایتکاران را دهم خواهد شکست. 

“تارنمای دموکراسی نوین”

شنبه، پنجم سرطان 1395 خورشیدی